≫ verwijzers-en-overheden

Partner voor verwijzers

Graag werken wij met u samen om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren. Daarbij vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk. 


Partner voor overheden

Wij willen graag langdurige relaties met overheden aangaan. Wij kunnenj een wezenlijke bijdrage leveren in complexe dossiers als het proces van gronduitgifte voor nieuwbouw, erfpacht- en opstalconstructies, splitsing in appartementsrechten en bodemverontreiniging. Wij worden graag n een vroeg stadium betrokken in een dossier.


Persoonlijke kennismaking

Wij nodigen u uit voor een persoonlijke kennismaking. Wilt u kennismaken met de notarissen dan kunt u contact opnemen met onze notarissen Marlies Dijkstra of Jan Meijer of met oze medewerkers:

Bellen kan ook: 0492-536868.

Formulier Verwijzers